คุรุทายาททอล์ก


สัมมนา คุรุทายาทแห่งประเทศไทย
สัมมนา คุรุทายาทแห่งประเทศไทย
นายวิระ อข็งกสิการศึกษาธิกาจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ
นายวิระ อข็งกสิการศึกษาธิกาจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี “รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้”
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี “รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้”
ความงอกงามของคุรุทายาท แรงบันดาลใจสู่ความงอกงามของการศึกษาไทย
ความงอกงามของคุรุทายาท แรงบันดาลใจสู่ความงอกงามของการศึกษาไทย

ความคืบหน้าโครงการครูคุรุทายาท
ความคืบหน้าโครงการครูคุรุทายาท
โครงการคุรุทายาท 2558 ถึง 2572
โครงการคุรุทายาท 2558 ถึง 2572
ยิ่งถก กนกซัก ช่วงที่ 2 คุรุทายาท เพาะครูพันธุ์ใหม่
ยิ่งถก กนกซัก ช่วงที่ 2 คุรุทายาท เพาะครูพันธุ์ใหม่
สพฐ - |โครงการ ครูคืนถิ่น ตุลาคม 59 4,000 อัตรา บรรจุทันที!!
สพฐ - |โครงการ ครูคืนถิ่น ตุลาคม 59 4,000 อัตรา บรรจุทันที!!